Máme pro Vás SOUTĚŽ o libovolný produkt dle vlastního výběru!

 

 banner-soutěž-herobility-kidzroom_1634x600

 

Chceš vyhrát luxusní designovou kojeneckou láhev švédské značky Herobility nebo třeba stylový batůžek ve skandinávském stylu od značky Kidzroom??

Soutěž probíhá na Facebooku ve skupince Mac Sale Style.

 

vítěz-kul-rohy_6992x1943

 

Stačí, když splníš pár jednoduchých bodů a můžeš vyhrát!

  1. Lajkni BeTiny CZ.
  2. Lajkni HerobilityCZSK.
  3. Staň se členem skupinky Herobility a Kidzroom mánie.
  4. Vyber si na našem e-shopu, co by sis přál vyhrát a tento odkaz umísti do komentáře pod soutěžní příspěvek.

 

vítězka_1595x1595


2. 9. 2018 v 23:59 je konec soutěže, následně vylosujeme a vyhlásíme vítěze, kterému bude zaslána výhra zvolená v komentáři.

“Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytuje účastník pořadateli, nikoli Facebooku.”

 

Black&Gold     Kidzroom-Logo-rohy-750x251     BlackWhite


Podmínky soutěže


I. Obecná ustanovení


Organizátorem soutěže (dále jen "soutěž") je Betiny.cz, Markéta Janoštiaková, IČO 764 10 285 (dále jen "organizátor"). Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky starší 18 let, plně způsobilá k právním úkonům. Za osobu starší 18 let se považuje osoba, jež dovršila 18 let věku nejpozději v den předcházející dni odeslání soutěžní odpovědi dle těchto pravidel. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla.


II. Průběh soutěže


Účastníkem soutěže se může stát každý, kdo akceptuje pravidla soutěže, splní podmínky uvedené v bodu I.

Soutěž začíná dne 30.8.2018 zveřejněním na stránkách

a končí 2. 9. 2018 ve 23:59 hod.

Organizátor nezařadí do soutěže příspěvky došlé po tomto datu a příspěvky obsahující vulgarity.

Vyhodnocení soutěže proběhne 3.9.2018 na facebookových stránkách 

Na těchto facebookových stránkách bude následně také uveřejněn vítěz soutěže. Cena bude výherci zaslána na jím uvedenou adresu.

Pokud výherce neoznámí adresu pro doručení výhry do 2 týdnů od vyhlášení vítěze, cena propadá a původní výherce na ni nemá nárok.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kontroly splnění podmínek pro účast ve hře a posouzení nároku na výhru. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodovat s konečnou platností dle vlastního uvážení. Výhry nejsou soudně vymahatelné.


III. Ceny


Cenu výhercům věnuje organizátor. Cenu přebírá výherce na své vlastní riziko a převzetím ceny přebírá výherce plnou odpovědnost za případné škody, které by jemu nebo třetím osobám mohly použitím či využitím ceny vzniknout. Organizátor soutěže v žádném případě neodpovídá za žádné škody způsobené výhercům nebo třetím osobám cenou nebo za žádné škody, které vznikly v souvislosti s využitím nebo použitím této ceny.


IV. Osobnostní práva a ochrana osobních údajů


Účastí v soutěži každý účastník souhlasí s tím, že organizátor soutěže je oprávněn užít jména a příjmení a kontaktních údajů účastníků soutěže. Organizátor soutěže je oprávněn zveřejnit jméno a příjmení výherců soutěže na těchto webových stránkách a ve svých propagačních materiálech v tištěné i elektronické podobě. Kontaktní údaje účastníků soutěže nebudou zveřejněny a slouží pouze pro potřebu organizátora. Organizátor je oprávněn použít kontaktní údaje k informování účastníků o výsledcích soutěže.

 

herobility-velikosti láhví-802x197